Beneficjent GERARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:

„Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu
energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 1.1.1.

Cele projektu: opracowanie i wdrożenie w działalności wnioskodawcy innowacyjnego system produkcji i montażu jednorodzinnych energooszczędnych domów prefabrykowanych.

Planowane efekty projektu:
• Innowacyjny system budownictwa energooszczędnego oparty na prefabrykowanych elementach
• Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną
• Redukcja materiału/odpadów budowlanych
• Wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, który poprzez swoje walory techniczne i
atrakcyjną cenę zaspokoi potrzeby nabywców

Wartość projektu : 6 412 755 ,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 678 704,15 PLN

Projekt realizowany w okresie: 01.06.2017– 30.06.2020.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana René-Xavier Gérard tel. +48 608 26 30 41

Wytwarzanie elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 finansowany z NCBiR

Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Przedmiotem projektu  jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych niezbędnych do uruchomienia produkcji elementów dla innowacyjnego systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego. Naszym celem jest stworzenie budynku, który zdobędzie przewagę konkurencyjną na rynku, przez:

Skrócenie do minimum czasu potrzebnego na realizację budynku na placu budowy, poprzez zastosowanie innowacyjnego systemu szybkiego łączenia elementów modułowych o wysokim stopniu wykończenia.
Umożliwienie łatwego i ekonomicznego sposobu transportu intermodalnego na duże odległości elementów prefabrykowanych.
Zminimalizowanie zapotrzebowania budynku na energię poprzez zastosowanie wielowarstwowych prefabrykatów charakteryzujących się wysoką izolacyjnością i możliwością szczelnego ich łączenia.
Z uwagi na złożony charakter badań współpracujemy z odpowiednio wyposażonymi jednostkami badawczo-naukowymi oraz personelem dysponującym ekspercką wiedzą i doświadczeniem.

Rezultatem projektu będzie produkcja i sprzedaż energooszczędnych jednorodzinnych budynków prefabrykowanych o wysokim stopniu innowacyjności, stanowiącej nowość w stosunku do rozwiązań dotychczas stosowanych. Efektem będzie uzyskanie innowacyjnego systemu prefabrykacji, który pozwoli na uzyskanie niespotykanych do tej pory wartości dla elementów prefabrykowanych. Domy wybudowane w tym systemie będą posiadały cechy i własności domu budowanego pasywnie, przy jednoczesnej oszczędności czasu, energii potrzebnej na budowę i niskiej materiałochłonności, dzięki innowacyjnej metodzie wytwarzania.

SKRÓCONY HARMONOGRAM PROJEKTU:

Od 1 czerwca 2018 r. realizowany jest drugi etap projektu. W ramach tego etapu wykonywane są badania laboratoryjne oraz obliczenia numeryczne elementów systemu energooszczędnego budownictwa prefabrykowanego.

W końcowym etapie zbudowana zostanie również pilotażowa linia produkcyjna elementów prefabrykowanych.

W okresie od 1 czerwca 2019 r. do 30 listopada 2019 r. realizowany będzie trzeci etap projektu w wyniku którego powstanie budynek prototypowy zbudowany z elementów prefabrykowanych.

W okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 maja 2020 r. realizowany będzie czwarty etap projektu polegający na badaniu powstałego budynku

Share: